Praktický kurz vedený profesionálnymi inštruktormi so skúsenosťami s výcvikom bezpečnostných zložiek.

Školenie je rozdelené na teoretickú časť s poučením o právnych normách a tri tréningové jednotky s fyzickým precvičením všetkých aspektov sebaobrany. Zoznamujeme účastníkov kurzu so základmi sebaobrany v medziach nutnej obrany.

Naučíte sa využívať jednoduché a účinné techniky sebaobrany. Ale predovšetkým – zvýšite svoju psychickú a fyzickú odolnosť vo vypätých situáciách.