Ponúkame praktické školenie, ktoré naučí absolventov pohotovej reakcii v prípade mimoriadnej situácie. Osvoja si rýchle postupy zachraňujúce životy a pomáhajúce zvládať mimoriadne zdravotné komplikácie alebo úrazy.

Naši lektori sú profesionáli každým kúskom. Ich kurzy majú pozitívny ohlas už tým, že dokážu osloviť každého.

Naše školenie prvej pomoci

  • Level Basic – základná úroveň
  • Level Basic plus – pokročilý
  • Level Advanced – expert
  • Emergency First response automatizovaný externý defibrilátor
  • rekvalifikačný kurz člen prvej pomoci

Sme hrdí na to, keď si nami vyškolení klienti dokážu poradiť v mimoriadnej situácii, ktorá môže nastať kedykoľvek, v práci, ale i v bežnom živote.

Sami sa v tejto oblasti neustále zdokonaľujeme. Preto sme členmi českých i svetových asociácií.