Ako rozpoznať riziko krádeže? Správajú sa páchatelia trestnej činnosti inak a na čo sa zameriavajú? Líšia sa postupy v obchodných centrách, v hoteloch a na spoločenských a obchodných akciách?

A aké právomoci má obsluha obchodnej jednotky, security či management v prípade, že je svedkom krádeže?

Naučíme vás, ako sa správať a aké technológie využívať pre ochranu vás, vašich klientov a majetku.

Krízové situácie

Ako reagovať na krádež? Nutnou evakuáciou objektu? Nahlásenú stratu dieťaťa alebo bezvedomie návštevníka?

V rámci prevádzky vášho objektu môžete byť vystavení celému radu mimoriadnych situácií. Práve u nich je kľúčová rozhodnosť opretá o absolútne jasné informácie, ako máte postupovať. Na týchto prvých okamihoch často závisia ľudské životy alebo zabránenie panike.