Školenie je zamerané na prevenciu a odhalenie možnej hrozby teroristických útokov. Zároveň jeho účastníci získajú informácie, ako postupovať, pokiaľ takáto situácia nastane.

Ukážeme, ako je možné identifikovať možných útočníkov. Opíšeme postupy, ktoré pomôžu znížiť riziko realizácie útoku, prípadne potlačiť jeho následky. Naučíme vás, aké zásady platia v prípade realizovanej teroristickej akcie. Zameriame sa aj na psychológiu možných páchateľov.

Nástražné výbušné systémy

Najcennejšie súčasti tohto žiadaného školenia sú modelové situácie a praktické ukážky. Sústreďujeme sa na to, ako sa dajú rozpoznať možné podozrivé predmety, výbušniny alebo nebezpečné látky. A ako následne postupovať tak, aby bola ochránená verejnosť.

Dozviete sa, na akom princípe fungujú výbušné systémy. Ukážeme vám príklady výbušných systémov, ktoré už boli použité (napr. poštové zásielky). Vrátane toho, kde zvyknú byť umiestňované a aké môžu mať následky, pokiaľ nie sú včas deaktivované.