800 100 187 Navigace

Školenia

V priebehu štvrťstoročia, počas ktorého pôsobíme na českom trhu, sme vychovali a vyškolili tisíce profesionálov. V rovnakej miere to platí o našich klientoch, pre ktorých organizujeme školenia, kurzy alebo workshopy.

Najväčší záujem je o prvú pomoc, bezpečnosť a facility management. Vo všetkých uvedených oblastiach ponúkame dlhoročnú skúsenosť a prepracované metodiky výučby a tréningu. Využívame vlastné zázemie s perfektnou výbavou a skúseným školiacim personálom.

Teoretickú časť vždy doplňujeme názornými cvičeniami. Až po tom, ako poslucháči obstoja v praxi, môžu získať certifikát o absolvovaní. Všetky naše školenia vieme spojiť originálnym teambuildingom.

Naši manažéri pravidelne vystupujú na odborných konferenciách, pôsobíme na školách a v škôlkach alebo vo verejnom sektore.

Prvá pomoc

Ponúkame praktické školenie, ktoré naučí absolventov pohotovej reakcii v prípade mimoriadnej situácie. Osvoja si rýchle postupy zachraňujúce životy a pomáhajúce zvládať mimoriadne zdravotné komplikácie alebo úrazy.

Naši lektori sú profesionáli každým kúskom. Ich kurzy majú pozitívny ohlas už tým, že dokážu osloviť každého.

Naše školenie prvej pomoci

  • Level Basic – základná úroveň
  • Level Basic plus – pokročilý
  • Level Advanced – expert
  • Emergency First response automatizovaný externý defibrilátor
  • rekvalifikačný kurz člen prvej pomoci

Sme hrdí na to, keď si nami vyškolení klienti dokážu poradiť v mimoriadnej situácii, ktorá môže nastať kedykoľvek, v práci, ale i v bežnom živote.

Sami sa v tejto oblasti neustále zdokonaľujeme. Preto sme členmi českých i svetových asociácií.

Zascrolovat

BOZP a PO

Jedno z kľúčových školení, ktorému venujeme veľkú pozornosť. Účastníci sa zoznámia s hlavnými rizikami a nebezpečenstvamiv reálnom pracovnom prostredí. Naučia sa, ako ich identifikovať a predchádzať im, a zároveň sa zoznámia s právnymi predpismi.

Absolventi školení sa naučia súvislosti medzi bezpečnosťou práce a požiarnou prevenciou. A jednoducho budú vedieť prijímať adekvátne opatrenia.

Praktické cvicenie BOZP a PO

Cieľom tohto školenia je praktický nácvik boja s ohňom a poskytovanie prvej pomoci zraneným.

Ako postupovať pri vzniku požiaru. Ako a kedy použiť správne hasiace prostriedky. Tímová spolupráca a reakcia na krízové situácie pod stresom.

To všetko si účastníci školenia majú možnosť vyskúšať pri riešení veľmi reálnych modelových situácií.

Zascrolovat

Sebaobrana a pravidlá pre jej použitie

Praktický kurz vedený profesionálnymi inštruktormi so skúsenosťami s výcvikom bezpečnostných zložiek.

Školenie je rozdelené na teoretickú časť s poučením o právnych normách a tri tréningové jednotky s fyzickým precvičením všetkých aspektov sebaobrany. Zoznamujeme účastníkov kurzu so základmi sebaobrany v medziach nutnej obrany.

Naučíte sa využívať jednoduché a účinné techniky sebaobrany. Ale predovšetkým – zvýšite svoju psychickú a fyzickú odolnosť vo vypätých situáciách.

Zascrolovat

Prevencia kriminálnej činnosti

Ako rozpoznať riziko krádeže? Správajú sa páchatelia trestnej činnosti inak a na čo sa zameriavajú? Líšia sa postupy v obchodných centrách, v hoteloch a na spoločenských a obchodných akciách?

A aké právomoci má obsluha obchodnej jednotky, security či management v prípade, že je svedkom krádeže?

Naučíme vás, ako sa správať a aké technológie využívať pre ochranu vás, vašich klientov a majetku.

Krízové situácie

Ako reagovať na krádež? Nutnou evakuáciou objektu? Nahlásenú stratu dieťaťa alebo bezvedomie návštevníka?

V rámci prevádzky vášho objektu môžete byť vystavení celému radu mimoriadnych situácií. Práve u nich je kľúčová rozhodnosť opretá o absolútne jasné informácie, ako máte postupovať. Na týchto prvých okamihoch často závisia ľudské životy alebo zabránenie panike.

Zascrolovat

Možné podoby teroristických útokov

Školenie je zamerané na prevenciu a odhalenie možnej hrozby teroristických útokov. Zároveň jeho účastníci získajú informácie, ako postupovať, pokiaľ takáto situácia nastane.

Ukážeme, ako je možné identifikovať možných útočníkov. Opíšeme postupy, ktoré pomôžu znížiť riziko realizácie útoku, prípadne potlačiť jeho následky. Naučíme vás, aké zásady platia v prípade realizovanej teroristickej akcie. Zameriame sa aj na psychológiu možných páchateľov.

Nástražné výbušné systémy

Najcennejšie súčasti tohto žiadaného školenia sú modelové situácie a praktické ukážky. Sústreďujeme sa na to, ako sa dajú rozpoznať možné podozrivé predmety, výbušniny alebo nebezpečné látky. A ako následne postupovať tak, aby bola ochránená verejnosť.

Dozviete sa, na akom princípe fungujú výbušné systémy. Ukážeme vám príklady výbušných systémov, ktoré už boli použité (napr. poštové zásielky). Vrátane toho, kde zvyknú byť umiestňované a aké môžu mať následky, pokiaľ nie sú včas deaktivované.

Zascrolovat

Integrovaný facility Management

Prehľadnosť, preukázateľnosť a zodpovednosť. Tieto dôvody stoja za rastúcim dopytom po tejto službe. V SSI Group zvládame úlohy vďaka viac než 25 rokom skúseností a takmer 2 000 profesionálom. A rastieme každým mesiacom. Takisto ako aj stúpa hodnota nehnuteľností, o ktoré sa staráme.

Pozrite naše referencie