Ponúkame komplexné riešenie realizácie a dodávok energetických celkov, vrátane zabezpečenia ich dlhodobej prevádzky, a to najmä v oblastiach výstavby zariadení pre tepelnú energetiku, kogeneračných jednotiek, sústav umelého osvetlenia, zariadení na výrobu a distribúciu stlačeného vzduchu, fotovoltaických elektrární alebo montáže trafostaníc a rozvodných zariadení.

Zabezpečíme kompletné prevzatie energetického hospodárstva, modernizáciu či výstavbu účinných technológií pre výrobu energie, jej distribúciu aj samotné odovzdanie do koncových zariadení.

Sme tiež schopní prevádzkovať energetické zdroje bez rozdielu vstupnej komodity alebo teplonosného média a zároveň zabezpečovať distribúciu energií s kompletnou správou koncových odovzdávacích miest.