Naším hlavným cieľom je prevádzkovanie a obsluha tepelných zariadení (kotol, tepelné čerpadlo, KGJ) v kombinácii so zaistením vlastnej investície do novej technológie na výrobu tepla. Na efektívnu prevádzku technológie je nevyhnutný jasne definovaný zámer (modernizácia, nová výstavba, rekonštrukcia, atď.), ktorý vo väčšine prípadov riešime štúdiou. Štúdia presne definuje, či je nové zariadenie dobre dimenzované, či je vhodné pre danú prevádzku a energetické prostredie a akú má návratnosť (oproti súčasnému zdroju tepla) v prípade modernizácie alebo rekonštrukcie.

Naším zásadným prínosom je zabezpečenie celého procesu modernizácie tepelného hospodárstva od fázy štúdie, cez projekciu a výstavbu a následné prevádzkovanie a obsluhu vrátane zainvestovania celého diela a jeho splácaní v podobe vyrobenej jednotky tepla (GJ). V tomto reťazci, ak je roztrieštený medzi rôzne subjekty, veľakrát vnikajú neriešiteľné spory medzi jednotlivými procesmi (pr. medzi stavbou a prevádzkou, kde jeden sa sústredí na čo najlacnejšiu a najrýchlejšiu výstavbu a druhý na čo nepohodlnejšiu prevádzku). Ak bude celý proces zabezpečený jedným subjektom, ktorý bude technológiu prevádzkovať niekoľko rokov, potom sa vyhnete prípadným sporom a budete mať istotu, že technológia je navrhnutá a postavená s maximálnym dôrazom na dlhodobú stabilitu.

Projekčnú činnosť a výstavbu zabezpečujeme subdodávateľsky s vlastným dozorom stavby.