Lokálna distribučná sústava (LDS) je distribučná sústava slúžiaca na pripojenie koncových odberateľov k energetickej sieti a zabezpečenie dodávok energií (elektriny a plynu), pre objekt zákazníka. Energetické distribučné sústavy prevádzkujú licencované distribučné spoločnosti na území vymedzenom ich licenciami. LDS môže vzniknúť všade tam, kde je viac zákazníkov (odberateľov energií) pripojených na energetickú sieť prostredníctvom jedného pripojovacieho miesta, a to k nadradenej distribučnej sústave.

Naším hlavným zámerom je prevádzkovanie, obsluha a zabezpečenie vlastnej investície do novej alebo rekonštruovanej LDS. Na bezchybnú prevádzku lokálnej distribučnej siete je kľúčové spracovanie detailnej štúdie, ktorá definuje ako technické, tak aj administratívne procesy nevyhnutné na úspešné oddelenie a modernizáciu LDS a jej dlhodobé, stabilné prevádzkovanie.

Naša pridaná hodnota je v zabezpečení celého procesu modernizácie LDS na kľúč, teda od fázy štúdie, cez projektovanie a výstavbu a následné prevádzkovanie a obsluhu vrátane investície. Zaistenie celého procesu jedným subjektom vám garantuje maximálnu sústredenosť na kvalitu realizácie diela opodstatnenú nasledujúcou prevádzkou diela stále rovnakým subjektom.

Máme stabilný, profesionálny tím, ktorý je pripravený prevádzku LDS plne zabezpečiť, projekčnú činnosť a výstavbu zabezpečujeme subdodávateľsky s vlastným dozorom stavby.