KVET alebo tiež kogenerácia znamená spoločnú výrobu elektriny a tepla generátorom (kogeneračná jednotka) poháňaným väčšinou spaľovacím motorom na zemný plyn, v menej častých prípadoch plynovou či parnou turbínou.

Hlavným prínosom kogeneračnej jednotky je zníženie spotreby primárnych zdrojov energií, zaistenie vyššej bezpečnosti dodávok energií, zníženie emisií skleníkových plynov a tuhých znečisťujúcich látok a v neposlednom rade využitie odpadového tepla generátora. Ďalším prínosom je možnosť regulácie rezervovaného príkonu výrobou elektrickej energie z KGJ.

Ponúkame kogeneračnú jednotku na kľúč, teda od fázy štúdie, cez projekciu a výstavbu a následné prevádzkovanie a obsluhu vrátane zainvestovania celého diela a jeho splácania v podobe vyrobenej jednotky odpadového tepla (GJ) a elektrickej energie (kWh). Za veľmi podstatné považujeme pred inštaláciou KGJ spracovanie energetickej koncepcie objektu/areálu zákazníka (shopping centra, závodu, nemocnice, atď.), ktorá jasne definuje možnosti výroby tepla a elektrickej energie oproti súčasnému stavu a presné merania a reguláciu ako vstupnej energie (plyn, EE ), tak energie vyrobenej (teplo, chlad, EE, stlačený vzduch, atď.).

Projekčnú činnosť a výstavbu zabezpečujeme subdodávateľsky s vlastným dozorom stavby.