Ani moderné technológie nenahradia fyzické stráženie. Po 25 rokoch skúseností vieme v SSI nájsť účinnú a pre klienta cenovo najpriaznivejšiu rovnováhu.

Preto patrí fyzické stráženie k našim najžiadanejším službám. Prispieva k tomu dôkladný výber našich zamestnancov. U každého trváme na neustálom vzdelávaní, reprezentatívnom vzhľade, správaní a korektnej komunikácii.

Bezpečnostný pracovník je oporou návštevníkov, zamestnancov alebo nájomcov stráženého objektu. Pomáha im s praktickými otázkami a zároveň je garanciou ich bezpečia. Stráženie je neoddeliteľnou a predovšetkým aktívnou súčasťou správy budov.

Komunikuje s ich ďalšími zložkami. Preto naši ľudia rozumejú aj základnej údržbe alebo upratovaniu.

Zabezpečujeme stráženie aj na jednorázových akciách. Obstáli sme na medzinárodných športových mítingoch, konferenciách alebo spoločenských stretnutiach za účasti popredných osobností svetovej politiky, obchodu alebo kultúry.