Dohľadové a poplachové prijímacie centrum (predtým známe ako PCO) je komplexný bezpečnostný systém, ktorý spája najmodernejšie bezpečnostné technológie a vyškolených profesionálov pre záruku ochrany a bezpečnosti osôb a objektov.

Disponujeme vlastným pultom centrálnej ochrany, ktorý spĺňa tie najnáročnejšie technologické nároky podľa normy ČSN EN 50518 – 3.

Na všetko neustále dohliada naše dohľadové centrum, ktoré zaisťuje okamžité vyslanie zásahovej jednotky a koordinuje činnosť na stráženom objekte. V prípade nutnosti v priebehu niekoľkých sekúnd upozorňuje hasičov, zdravotníkov alebo políciu SK.

S PCO súvisí aj tzv. tiesňové, resp. panic tlačidlo. Ide o účinný, neviditeľný a rýchly systém, ktorým si obsluha ihneď privolá na pomoc strážnikov.

Aktivuje sa jednoducho pri podozrení na trestný čin, mimoriadnu udalosť alebo potrebu napríklad zdravotnej pomoci. Stačí jedno stlačenie. Jeho rastúca obľúbenosť je daná aj nízkymi obstarávacími a prevádzkovými nákladmi.