Každý problém znamená náklady. Finančné, časové, prevádzkové, ohrozenie imidžu alebo kreditability.

Preto sa sústreďujeme na prevenciu. Odhaľujeme možné slabé miesta už v ranej fáze prípravy nových developerských alebo investičných projektov. A s maximálnou zodpovednosťou pristupujeme aj k prevádzke už stojacich budov.

Bezpečnostné posudky sa týkajú nehnuteľností. Zároveň pomenúvajú možné riziká aj v prípade pracovných kolektívov. Cieľom je maximálna bezpečnosť hnuteľného a nehnuteľného majetku a osôb.

Za roky vypracovávania bezpečnostných posudkov sme klientom ušetrili desiatky miliónov korún. Ukázali sme, ako mať uchránené cenné údaje. A zároveň ušetrili mnohé prevádzkové náklady.

Pre každé slabšie miesto navrhujeme riešenie. Jednoducho a efektívne.