Oblasť bezpečnosti je s modernýmitechnológiami prepojená, preto investujeme do rozvoja komunikačnej a bezpečnostnej techniky a zabezpečenia a učíme našich zamestnancov ju ovládať.

Ponúkame najnovšie produkty, ktoré sú obvykle prepojené s fyzickým strážením. Všetky technológie obsluhujeme a zároveň spravujeme, a tým znižujeme finančné náklady.

Ďalšie úspory dosahujeme vďaka technologickým posudkom a revíziám technológií. Systémy navrhujeme vždy na mieru klientovi alebo objektu.

Šetríme náklady využívaním upgradov a repasov. Hľadáme vždy najjednoduchšie, ale maximálne spoľahlivé riešenie.

Zabezpečíme pre vás:

  • EZS – zabezpečovaciu signalizáciu
  • EKV – prístupové systémy
  • MZS – mechanické zábranné systémy
  • CCTV – kamerové systémy
  • EPS – požiarne signalizácie