800 100 187 Navigace

Bezpečnosť

Ľudia sa radi vracajú do miest, kde sa cítia bezpečne. Predovšetkým v dnešnej dobe ide o podmienku plynulej
prevádzky akejkoľvek nehnuteľnosti. My v SSI Group máme jednoduchý recept. Vidno nás tam, kde je nutná prevencia. A naopak, strážime bezpečie a zdravie ľudí skryto v miestach, kde nie je vhodné zákazníkov alebo nájomcov privádzať do neistoty. Objavíme sa presne vtedy, keď sme potrební.

Využívame najmodernejšie komunikačné technológie. Tie najúčinnejšie sú tie najmenej viditeľné.

Máme bohaté skúsenosti s mimoriadnymi udalosťami. Každoročne zachránime niekoľko ľudských životov. Zachytíme ukradnutý tovar alebo údaje za desiatky miliónov korún. Sme v úzkom kontakte s výjazdovými a zásahovými jednotkami polície ČR.

Vďaka previazanosti stráženia s údržbou a upratovaním dokážeme v priebehu niekoľkých minút nájsť riešenie pre každú udalosť. Ale predovšetkým prijímať jednoduché opatrenia, ktoré pomáhajú incidentom predchádzať.

Fyzické stráženie

Ani moderné technológie nenahradia fyzické stráženie. Po 25 rokoch skúseností vieme v SSI nájsť účinnú a pre klienta cenovo najpriaznivejšiu rovnováhu.

Preto patrí fyzické stráženie k našim najžiadanejším službám. Prispieva k tomu dôkladný výber našich zamestnancov. U každého trváme na neustálom vzdelávaní, reprezentatívnom vzhľade, správaní a korektnej komunikácii.

Bezpečnostný pracovník je oporou návštevníkov, zamestnancov alebo nájomcov stráženého objektu. Pomáha im s praktickými otázkami a zároveň je garanciou ich bezpečia. Stráženie je neoddeliteľnou a predovšetkým aktívnou súčasťou správy budov.

Komunikuje s ich ďalšími zložkami. Preto naši ľudia rozumejú aj základnej údržbe alebo upratovaniu.

Zabezpečujeme stráženie aj na jednorázových akciách. Obstáli sme na medzinárodných športových mítingoch, konferenciách alebo spoločenských stretnutiach za účasti popredných osobností svetovej politiky, obchodu alebo kultúry.

Zascrolovat

Špeciálne činnosti

K trvalo vysoko žiadaným službám SSI Group patria špeciálne činnosti. Často ide o diskrétne služby, výhradne v súlade s platným právnym poriadkom Českej republiky.

Pomáhame klientom so správou a vymáhaním pohľadávok. Hľadáme riešenia pri finančných, obchodných alebo právnych problémoch zákazníkov.

Zabezpečujeme osobnú ochranu, individuálnu bezpečnosť na mieru, pomoc pri strate citlivých údajov alebo hnuteľných vecí. Vždy na najvyššej možnej profesionálnej úrovni, jej garantmi sú skúsení odborníci.

Sme v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní, advokátmi či exekútormi.

V rámci špeciálnych činností ponúkame:

  • správu a vymáhanie pohľadávok
  • detektívne služby
  • osobnú ochranu
Zascrolovat

Bezpečnostné technológie

Oblasť bezpečnosti je s modernýmitechnológiami prepojená, preto investujeme do rozvoja komunikačnej a bezpečnostnej techniky a zabezpečenia a učíme našich zamestnancov ju ovládať.

Ponúkame najnovšie produkty, ktoré sú obvykle prepojené s fyzickým strážením. Všetky technológie obsluhujeme a zároveň spravujeme, a tým znižujeme finančné náklady.

Ďalšie úspory dosahujeme vďaka technologickým posudkom a revíziám technológií. Systémy navrhujeme vždy na mieru klientovi alebo objektu.

Šetríme náklady využívaním upgradov a repasov. Hľadáme vždy najjednoduchšie, ale maximálne spoľahlivé riešenie.

Zabezpečíme pre vás:

  • EZS – zabezpečovaciu signalizáciu
  • EKV – prístupové systémy
  • MZS – mechanické zábranné systémy
  • CCTV – kamerové systémy
  • EPS – požiarne signalizácie
Zascrolovat

Bezpečnostný posudok

Každý problém znamená náklady. Finančné, časové, prevádzkové, ohrozenie imidžu alebo kreditability.

Preto sa sústreďujeme na prevenciu. Odhaľujeme možné slabé miesta už v ranej fáze prípravy nových developerských alebo investičných projektov. A s maximálnou zodpovednosťou pristupujeme aj k prevádzke už stojacich budov.

Bezpečnostné posudky sa týkajú nehnuteľností. Zároveň pomenúvajú možné riziká aj v prípade pracovných kolektívov. Cieľom je maximálna bezpečnosť hnuteľného a nehnuteľného majetku a osôb.

Za roky vypracovávania bezpečnostných posudkov sme klientom ušetrili desiatky miliónov korún. Ukázali sme, ako mať uchránené cenné údaje. A zároveň ušetrili mnohé prevádzkové náklady.

Pre každé slabšie miesto navrhujeme riešenie. Jednoducho a efektívne.

Zascrolovat

DPPC / PCO a tiesňové tlačidlá

Dohľadové a poplachové prijímacie centrum (predtým známe ako PCO) je komplexný bezpečnostný systém, ktorý spája najmodernejšie bezpečnostné technológie a vyškolených profesionálov pre záruku ochrany a bezpečnosti osôb a objektov.

Disponujeme vlastným pultom centrálnej ochrany, ktorý spĺňa tie najnáročnejšie technologické nároky podľa normy ČSN EN 50518 – 3.

Na všetko neustále dohliada naše dohľadové centrum, ktoré zaisťuje okamžité vyslanie zásahovej jednotky a koordinuje činnosť na stráženom objekte. V prípade nutnosti v priebehu niekoľkých sekúnd upozorňuje hasičov, zdravotníkov alebo políciu SK.

S PCO súvisí aj tzv. tiesňové, resp. panic tlačidlo. Ide o účinný, neviditeľný a rýchly systém, ktorým si obsluha ihneď privolá na pomoc strážnikov.

Aktivuje sa jednoducho pri podozrení na trestný čin, mimoriadnu udalosť alebo potrebu napríklad zdravotnej pomoci. Stačí jedno stlačenie. Jeho rastúca obľúbenosť je daná aj nízkymi obstarávacími a prevádzkovými nákladmi.

Zascrolovat

integrovaný facility management

Prehľadnosť, preukázateľnosť a zodpovednosť. Tieto dôvody stoja za rastúcim dopytom po tejto službe. V SSI Group zvládame úlohy vďaka viac než 30 rokom skúseností a takmer 2 500 profesionálom. A rastieme každým mesiacom. Takisto ako aj stúpa hodnota nehnuteľností, o ktoré sa staráme.

Pozrite naše referencie