Pri zabezpečovaní rizikových akcií, ale aj pri bežnom výkone stráženia, údržby a upratovania, je neoddeliteľnou súčasťou ponúkaných služieb aj poistenie spoločnosti, ktoré klientom poskytuje záruku solídnosti a celkovo vypovedá o štandardoch firmy.

Zaviedli a udržiavame systémy manažérstva kvality splňujúce požiadavky:
STN EN ISO 9 001, ISO 14 001, ISO 27 001, ISO 37 001, ISO 45 001, ISO 50 001.

Sme držiteľmi certifikátu Národného bezpečnostného úradu do stupňa utajenia „Dôverné“. Aktívne spolupracujeme a sme členmi významných odborových asociácií AGA, ASIS, IFMA and SAFM.