Pri zabezpečovaní rizikových akcií, ale aj pri bežnom výkone stráženia, údržby a upratovania, je neoddeliteľnou súčasťou ponúkaných služieb aj poistenie spoločnosti, ktoré klientom poskytuje záruku solídnosti a celkovo vypovedá o štandardoch firmy.

Zaviedli a udržiavame systémy manažérstva kvality splňujúce požiadavky STN EN ISO 9001, ISO 27001 a ISO 14001 a OHSAS 18001.

Sme držiteľmi certifikátu Národného bezpečnostného úradu do stupňa utajenia “Dôverné”. Aktívne spolupracujeme a sme členmi významných odborových asociácií AGA, ASIS, IFMA and SAFM.