V SSI nie sú ľudia len základom spoločnosti. Ľudia sú naše know-how.

Vieme, že podmienkou spokojnosti klienta je kvalifikovaný, motivovaný a informovaný zamestnanec.
Ten sa potom stáva prínosom pre celú spoločnosť a jej rast. Preto vytvárame prostredie, ktoré túto väzbu
posilňuje, a ponúkame účinný motivačný systém.

Všetko sa začína dôkladným výberom najvhodnejších kandidátov. Dohliadajú na to dlhoroční špecialisti z nášho
personálneho centra, ktorí používajú najnovšie trendy na nábor nových uchádzačov.

Rovnako vyskúšané postupy uplatňujeme aj v prípade kariérneho postupu. Všetci naši zamestnanci sa
zúčastňujú na pravidelných profesijných tréningoch a odborných školeniach. Medzi ne patrí zvyšovanie
kvalifikácie u pracovníkov facility managementu, rovnako ako aj psychologická príprava a predstavovanie
najmodernejších technológií na úrovni security. V priebehu niekoľkých rokov
sa tak radoví zamestnanci môžu stať vedúcimi tímov.