Na trhu nehnuteľností sa pohybujeme od roku 1990. Začiatky sú spojené s rodinou Vodrážkovcov, ktorej členovia vlastnia a riadia SSI Group až po súčasnosť. Vznikli sme ako jedna z prvých špecializovaných spoločností na trhu bezpečnostných služieb. S tým, ako naši zákazníci pribúdali, prosperovali, rástli a rozširovali svoju pôsobnosť, zvyšovali sa aj ich nároky. Tie nás motivovali ponuku služieb rozširovať.

 • 637

  Václav Vodrážka zakladá SSI
 • 1668

  Nastupujeme na hotel Hilton Prague
 • 1670

  Strážime 1. obchodné centrum Atrium…
 • 1664

  Máme svoje vlastné PCO
 • 652

  zakladáme divíziu údržby
 • 650

  zakladáme dcérsku spoločnosť na…
 • 632

  zakladáme upratovaciu divíziu
 • 630

  stáváme sa SSI Group
 • 1666

  Zakladáme akciovú spoločnost SSI Energy

Úzko profilovaná činnosť security sa premenila na komplexný bezpečnostný manažment. A ten v posledných rokoch obohatil aj servis údržby a upratovania nehnuteľností. Naša filozofia je jednoduchá: zakladáme si na osobnom prístupe a rodinnej tradícii. Napriek tomu, že patríme k najväčším spoločnostiam na trhu, máme tvár. Klient vždy vie, na koho sa obrátiť. A kto bude jeho požiadavku riešiť.

Podpora všetkých tímov je centralizovaná. Máme jednotný manažment, finančné, personálne a právne stredisko. Od samého začiatku trváme na previazanej komunikácii, jednotnom tímovom duchu. Vážime si svojich zamestnancov, pretože vieme, že naša pridaná hodnota tkvie práve v nich. V ľuďoch v našich farbách. V našej dôvere v nich a v ich lojalitu a motiváciu k čo najlepším výkonom. Pre SSI Group, ale predovšetkým pre vás.