Spojenie technológií a ľudí sa nezaobíde bez fungujúceho softvérového systému. Ten zabezpečuje zdieľanie informácií a praktické nástroje pre lepšie fungovanie spravovaných objektov.

Vrátane on-line dozoru zo strany klienta. Vďaka vlastnému softvéru máme previazané off-line aj online komunikačné kanály, vrátane mobilnej aplikácie. Vďaka nemu plánujeme, riadime, kontrolujeme a evidujeme riadny chod nehnuteľností. S možnosťou reportingu v akúkoľvek hodinu.