V prípade narušenia napríklad bezpečnosti objektov alebo osôb sú pracovníci monitoringu pripravení okamžite vyslať zásahové jednotky, ktoré zistia príčinu narušenia, a v prípade potreby objekt zabezpečia do príjazdu PČR, hasičov atď.

Ide o vysokoefektívny spôsob zaistenia prevádzky väčších i menších objektov s využitím najmodernejších bezpečnostných a informačných systémov.

Operátori majú k dispozícii a ovládajú softvér Kronos, C4 a GPS monitoring vozidiel.