Všetci naši klienti majú k dispozícii službu Hotline, teda manažéra SSI Group na telefóne, ktorý je 24/7 v pohotovosti a pripravený reagovať na akékoľvek požiadavky zo strany klienta alebo mimoriadne situácie vzniknuté na objekte. Call centrum je nonstop telefónny dispečing, určený na okamžitú a jednoduchú komunikáciu v rámci všetkých aktivít, ktoré spoločnosť SSI Group zabezpečuje, vrátane zhromažďovania informácií o aktuálnom personálnom stave. Slúži pre klientov aj všetkých našich zamestnancov, je priamou oporou prevádzkového a personálneho oddelenia.

V našom Call centre využívame overené komunikačné systémy, ako napríklad Alstanet. Základom je IP telefónna ústredňa na platforme Asteriks so záznamom všetkých hovorov, inteligentným smerovaním hovorov a automatickými prvkami samoobslužnej telefónnej linky.