800 100 187 Navigace

Dohľadové centrum

V SSI Group ctíme jednoduché pravidlo: keď nás klient upozorní na akýkoľvek neduh, ide o problém na druhú. Náš interný systém kontroly a použitie moderných komunikačných systémov musí totiž akúkoľvek poruchu alebo neštandardnú situáciu odhaliť ako prvý. A klient potom už len získa informáciu o úspešnom riešení a výsledku.

Aj v tom spočíva jedna z hlavných predností integrovaného facility managementu: všetky zložky si pomáhajú navzájom a majú spoločný cieľ. Tým je perfektný chod spravovanej nehnuteľnosti a pocit klienta, že je o neho postarané.

Niekoľkostupňový systém kontroly a komunikácie v rámci celej firmy zastrešuje naše dohľadové centrum. Ide o „centrálny mozog“ pre všetky objekty, na ktorých pôsobíme. Jeho výstupy sú kedykoľvek k dispozícii aj klientom.

Dohľadové centrum

On-line databanka komplexného chodu nehnuteľností. Tak, aby sme mohli opísať dohľadové centrum, ktoré zastrešuje všetky služby dodávané SSI Group na spravovaných objektoch – údržbu, stráženie aj upratovanie.

Skúsení zamestnanci vládnu internými kontrolnými mechanizmami. Nepretržite bdejú nad kvalitou služby a zlučujú kľúčové oddelenia: Helpdesk, Hotline a Call centrum, zásahové a servisné tímy, DPP C/PCO aj kontrolné oddelenie.

Dohľadové centrum funguje v reálnom čase a v akčnom rádiuse niekoľkých sekúnd alebo minút. Všetky udalosti zároveň archivuje pre potreby klienta. Ide teda o permanentne spustený audítorský systém chodu nehnuteľností.

Všetky tímy pracujúce na konkrétnom objekte vieme vďaka dohľadovému centru flexibilne posilniť. V zálohe máme neustále zásahové a servisné tímy.

V prípade potreby sformujeme rýchlo aj výjazdovú skupinu. Či už ide o bezpečnosť, upratovanie alebo technický servis.

Zascrolovat

Help Desk

Služba Helpdesk je zameraná na priamu podporu klienta a evidenciu jeho požiadaviek.

Klient môže cez webové rozhranie zadať akýkoľvek podnet alebo upozorniť na neštandardnú situáciu. Ihneď ho získavajú riadiaci pracovníci zodpovední za údržbu, stráženie alebo upratovanie. Systém zároveň monitoruje a audituje proces riešenia.

Helpdesk vie ovládať integrované služby taktiež prostredníctvom mobilnej aplikácie. Stačí len zaslať fotografiu alebo krátku správu s príznakom dôležitosti a lokácie. Následne dostanete dokumentáciu výsledku, prípadne návrhy riešení.

Zascrolovat

Hotline a Call centrum

Všetci naši klienti majú k dispozícii službu Hotline, teda manažéra SSI Group na telefóne, ktorý je 24/7 v pohotovosti a pripravený reagovať na akékoľvek požiadavky zo strany klienta alebo mimoriadne situácie vzniknuté na objekte. Call centrum je nonstop telefónny dispečing, určený na okamžitú a jednoduchú komunikáciu v rámci všetkých aktivít, ktoré spoločnosť SSI Group zabezpečuje, vrátane zhromažďovania informácií o aktuálnom personálnom stave. Slúži pre klientov aj všetkých našich zamestnancov, je priamou oporou prevádzkového a personálneho oddelenia.

V našom Call centre využívame overené komunikačné systémy, ako napríklad Alstanet. Základom je IP telefónna ústredňa na platforme Asteriks so záznamom všetkých hovorov, inteligentným smerovaním hovorov a automatickými prvkami samoobslužnej telefónnej linky.

Zascrolovat

PCO / DPPC

V prípade narušenia napríklad bezpečnosti objektov alebo osôb sú pracovníci monitoringu pripravení okamžite vyslať zásahové jednotky, ktoré zistia príčinu narušenia, a v prípade potreby objekt zabezpečia do príjazdu PČR, hasičov atď.

Ide o vysokoefektívny spôsob zaistenia prevádzky väčších i menších objektov s využitím najmodernejších bezpečnostných a informačných systémov.

Operátori majú k dispozícii a ovládajú softvér Kronos, C4 a GPS monitoring vozidiel.

Zascrolovat

Softvérové riešenia

Spojenie technológií a ľudí sa nezaobíde bez fungujúceho softvérového systému. Ten zabezpečuje zdieľanie informácií a praktické nástroje pre lepšie fungovanie spravovaných objektov.

Vrátane on-line dozoru zo strany klienta. Vďaka vlastnému softvéru máme previazané off-line aj online komunikačné kanály, vrátane mobilnej aplikácie. Vďaka nemu plánujeme, riadime, kontrolujeme a evidujeme riadny chod nehnuteľností. S možnosťou reportingu v akúkoľvek hodinu.

Zascrolovat

Pozrite naše služby

Pozrite všetky naše služby, ktoré Vám ponúkame a zistite, čo všetko pre Vás môžeme urobiť.