„I přes výběrová řízení se na objektech ve vlastnictví státu dodavatelé údržby prakticky nemění. Pokud budova „nějak“ funguje, je to takový status quo. Paradoxně, když se nový poskytovatel FM služeb hledá, rozhodujícím parametrem bývá nejnižší cena. Ostatní měřitelné KPI ukazatele jsou odsouvány do pozadí,“ říká v otevřeném rozhovoru v aktuálním čísle časopise Facility Manager ing. Zita Horešovská, která je v naší společnosti provozní ředitelkou divize údržby.

Celý článek si můžete přečíst zde.