Působili jsme na 5. ročníku Oktobeer festu v Ostravě, který se konal 12.-13.10.2018! My z SSI Group jsme zde koordinovali, prodávali vstupenky, kontrolovali vstup do areálu, zpracovávali požární bezpečnost a spoustu dalších činností umožňujících bezproblémový provoz. Mimo jiné se zde i náš medic-guard staral o zdraví návštěvníků. Akce proběhla bez větších problémů, mezi časté incidenty patřilo hlavně zajišťování nepovolených vniknutí, vyvádění problémových osob a pomohli jsme zde i s hledáním dítěte. Děkujeme ostravskému týmu Jakuba Halfara za skvělou akci.