Při zajišťování rizikových akcí, ale i při běžném výkonu ostrahy, údržby a úklidu, je nedílnou součástí nabízených služeb i pojištění společnosti, které poskytuje klientům záruku solidnosti a celkově vypovídá o standardech firmy.

Zavedli jsme a udržujeme systémy managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001 a OHSAS 18001.

Jsme držiteli osvědčení národního bezpečnostního úřadu do stupně utajení “DŮVĚRNÉ”. Aktivně spolupracujeme a jsme členy významných oborových asociací AGA, ASIS, IFMA and SAFM.