Při zajišťování rizikových akcí, ale i při běžném výkonu ostrahy, údržby a úklidu, je nedílnou součástí nabízených služeb i pojištění společnosti, které poskytuje klientům záruku solidnosti a celkově vypovídá o standardech firmy.

Jsme držiteli osvědčení národního bezpečnostního úřadu do stupně utajení „DŮVĚRNÉ“. Aktivně spolupracujeme a jsme členy významných oborových asociací AGA, ASIS, IFMA and SAFM.

Politika společnosti je prohlášení vedení společnosti o záměrech a zásadách, které vycházejí ze strategie společnosti. Zásady se vztahují ke kvalitě, ochraně životního prostředí, bezpečnosti informací a bezpečnosti a ochraně zdraví pří práci.

Efektivnost a vhodnost integrovaného systému managementu je každoročně prověřována externím auditem od akreditovaného certifikačního orgánu. Dokladem o plnění požadavků příslušných mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 45001:2018, ČSN ISO/IEC 27001:2014 jsou platné certifikáty vydané akreditovaným certifikačním orgánem.

Certifikát pro systém managementu dle ČSN EN ISO 9001:2016
Certifikát pro systém managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
Certifikát pro systém managementu dle ČSN ISO 45001:2018
Certifikát pro systém managementu dle ČSN ISO/IEC 27001:2014

Systém řízení ochrany životního prostředí je certifikovaný dle normy ČSN EN ISO 14001:2016. Je součástí tzv. integrovaného systému řízení IMS. EMS se vztahuje na činnosti jak v rámci sídel členů skupiny SSI Group, tak i na všechny objekty klienta, kde zaměstnanci skupiny SSI Group působí.

Etický kodex.

Politika IMS.