V SSI nejsou lidé jenom základ společnosti. Lidé jsou naše know-how.

Víme, že podmínkou spokojenosti klienta je kvalifikovaný, motivovaný a informovaný zaměstnanec. Ten se pak stává přínosem pro celou společnost a její růst. Proto vytváříme prostředí, které tuto vazbu posiluje, a nabízíme účinný motivační systém.

Vše začíná pečlivým výběrem nejvhodnějších kandidátů. Dohlížejí na to letití specialisté z našeho personálního centra, kteří používají nejnovější trendy k náborování nových uchazečů.

Stejně vyzkoušené postupy uplatňujeme také v případě kariérního postupu. Všichni naši zaměstnanci se účastní pravidelných profesních tréninků a odborných školení. Patří mezi ně zvyšování kvalifikace u pracovníků facility managementu stejně jako psychologická průprava a představování nejmodernějších technologií na úrovni security. Během několika let se tak řadoví zaměstnanci mohou stát vedoucími týmů.

Realizujeme projekt “Vzdělávání měkkých dovedností pro management společnosti SSI” (registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/ 0.0/16_043/0005509), který je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a spolufinancován státním rozpočtem ČR.