Moderní trendy v logistice vycházejí vstříc aktuálně vysoké poptávce po skladovacích prostorech.
Mají za následek téměř nepřerušovaný provoz logistických objektů tak, aby byly prostory co
nejefektivněji využity nejen s ohledem na omezený prostor, ale i v čase.

Technologie žádají kamerové systémy

S tímto vývojem zároveň klesá použitelnost klasických zabezpečovacích systémů. Jednoduše nelze
zamknout dveře a spoléhat se na detekci pohybu v místech, kde je nyní čilý ruch ve dne v noci
v režimu 24/7. Využívány jsou tak spíše kamerové systémy, jejichž schopnosti se více blíží dnešním
potřebám.
Smluvní vztahy mezi dodavateli, odběrateli, přepravními společnostmi, ale i pojišťovnami vytvářejí
velký tlak na dokumentování pohybu zboží i několik měsíců zpětně, což spolu se vzrůstající kvalitou
zaznamenávaného obrazu vytváří obrovský objem dat, který je třeba bezpečně uchovávat. Narůstající
výpočetní výkon moderních kamer i záznamových zařízení umožňuje díky pokročilým algoritmům
efektivně ukládat velké množství záznamů na menší úložiště.

Chytrý Time Compressor

Velmi dlouhé záznamy pak ale zároveň vyžadují enormní čas k vyhledání požadované pasáže.
Současné systémy však naštěstí umějí chytře pomoci – díky funkci Time Compressor. Ta neposkytuje
zrychlené video, ale nabízí spojité přehrávání všech důležitých okamžiků, kdy se v daném místě něco
událo. Představte si, že na záběru projede vysokozdvižný vozík jedním směrem, za 5 minut projde
člověk, za dalších 25 minut projede tentýž vozík zase zpátky. Výsledkem je půlhodinové video, ve
kterém se stanou tři věci. Při přehrání pomocí Time Compressoru projede vozík, hned po něm projde
člověk následovaný vozíkem jedoucím zpět. Každý z nich se pohybuje naprosto přirozenou rychlostí a
má nad sebou bublinu s přesným časem, kdy se v místě pohyboval. Jsou zcela vypuštěny hluché
oblasti a celé dění z uplynulé půlhodiny tak zkontrolujete za 10 vteřin. A tato technologie umí pomoci
i s monitoringem rušnějších míst. Všechny události se pak v Time Compressoru přehrávají v jednom
záběru současně.

Kamerové systémy hrají důležitou roli i v ochraně areálů

S růstem průmyslových zón přestávají být spolehlivé různé otřesové plotové a zemní kabely, protože
je i pro ně obtížné rozpoznat pohybujícího se člověka, když v těsné blízkosti zároveň jezdí
mnohatunové kamiony. Běžné kamery by se pro tyto úlohy také příliš nehodily, neboť jejich
schopnosti jsou vesměs omezeny denní dobou a přirozeným osvětlením. Jejich použitelnost pak zcela
skončí spolu s hustým deštěm nebo sněžením.
V kteroukoli denní i noční dobu a za jakéhokoli počasí ovšem spolehlivě fungují termovizní kamery,
jejichž cena dlouhodobě klesá a nacházejí tak své uplatnění stále častěji. Termovizní kamera
spolehlivě detekuje teplo vyzařované lidským tělem, odešle poplachový signál, a zároveň se může na
toto místo automaticky a přesně zaměřit otočná kamera s velkým přiblížením a aktivním nočním
viděním s dosahem i několik stovek metrů. Takto zachycené události pak bez problémů vyhodnotí i
vzdálené certifikované pracoviště našeho dohledového centra. Operátoři díky přesným informacím
doprovázeným živým přenosem obrazu dokáží obsluhovat mnoho objektů či areálů najednou a
snižovat tak pravidelné měsíční náklady na ostrahu.

Bezpečnost práce

Nové technologie však naleznou své uplatnění i mimo zažité pojetí bezpečnosti. Kamerové systémy
odhalí a upozorní například i na pracovníka bez ochranné přilby tam, kde je vyžadována. E-mail s
fotkou takového výtečníka pak okamžitě přijde třeba vedoucímu provozu.
Další novinkou z oblasti bezpečnosti práce jsou samoobslužné školicí a testovací kiosky, které najdou
své uplatnění všude tam, kde je vysoká fluktuace zaměstnanců, vysoký podíl dočasných agenturních
zaměstnanců nebo třeba i jednorázových návštěv. Školení BOZP, které dnes pro vedoucí pracovníky
znamená časovou zátěž, tak mohou absolvovat noví zaměstnanci a návštěvy zcela sami, zakončit jej
zkušebním testem a potvrdit vlastnoručním podpisem na elektronickém podpisovém tabletu. Teprve
na základě úspěšného absolvování školení je pak automaticky umožněn vstup do haly.

Připravil Ing. Jaroslav Čehovský, produktový specialista bezpečnostních technologií společnosti SSI
Group.