červen 2016 – Facility Manager

Může být vlastník nebo property manažer obchodního centra, hotelu, výrobního podniku nebo kancelářské budovy dokonale připraven na aktuální bezpečnostní rizika? Jak se zachovat v době, kdy se otevřeně hovoří o možnostech teroristických útoků po celé Evropě, obvykle v místech, která denně navštěvuje velké množství lidí? A existuje vůbec účinná prevence anebo možnost, jak snížit dopady případného útoku? A jsou v České republice tyto extremní a extremistické projevy vůbec aktuální?

Společnost SSI Group, která v oblasti bezpečnostního managementu podniká přes 25 let a poskytuje služby ostrahy a integrovaného facility managementu na několika stovkách objektů v ČR a SR, v posledních měsících řeší v úvodu zmíněné otázky velmi často. O stávající situaci se zajímají majitelé komerčních budov, správci objektů, nájemci, dokonce i investoři a banky.

„Vzhledem k strmě rostoucí poptávce nejen našich klientů jsme připravili kurzy a školení, která posluchače připraví na to, jak reagovat na bezpečnostní rizika současnosti. V žádném případě nám nejde o šíření paniky nebo zneužívání nejistoty. Jdeme cestou osvěty a prevence. Ostatně nevěnujeme se v rámci tohoto projektu pouze nebezpečí teroristických útoků a výbušnin, ale rovněž první pomoci, prevenci kriminální činnosti nebo sebeobraně,“ vysvětluje Radek Škrabal, provozní ředitel SSI Group.

Celý projekt specializovaných kurzů a školení, kterým za poslední týdny prošly již desítky osob z řad developerů, asset a property manažerů nebo zástupců retailerů, je postavený na jednoduché tezi: vědomosti zachraňují životy. Vedle teoretické části kurzy tvoří i praktické ukázky se zapojením účastníků. To účastníci ocení zejména v části věnované první pomoci a práci s externím defibrilátorem.

Podle SSI Group je poptávka po takto koncipovaném školení pochopitelná. Na manažery i řadové zaměstnance doléhá atmosféra šířená částí médií. Zároveň se už pravidlem stávají mimořádné situace, zejména anonymní nahlášení bomby, kdy je potřeba celou budovu v řádu minut evakuovat. „Nikdy jsme takové hrozby nepodceňovali. Ale po nedávných útocích v Paříži a Bruselu dostaly úplně nový, reálný rozměr,“ dodává Radek Škrabal.

Zájemci o školení, které se týká především prevence a schopnosti operativního zásahu a pomoci v případě potřeby, mohou získat komplexní vědomosti, jak se v mimořádné situaci chovat. Školicí tým SSI Group připravil šest základních kurzů. Vybrané okruhy lze absolvovat i formou workshopu, jako teambuilding.

Nejvíce poptávané školení Možné podoby, cíle a následky teroristických útoků je zaměřeno na prevenci odhalení možné hrozby teroristických útoku. Zároveň jeho účastníci získají jasné informace, jak postupovat v případe, že taková situace nastane.
Nejcennější součástí kurzu Nástražné výbušné systémy a nebezpečné látky jsou modelové situace a praktické ukázky, kdy se účastníci dozví, na jakém principu výbušné systémy fungují a kam bývají nejčastěji umisťovány. Mimochodem – právě toto školení je velmi aktuální i proto, že se opět začal zdvihat počet anonymních výhrůžek uloženými bombami. A tudíž i nucených evakuací obchodních i kancelářských budov.

Praktické školení První pomoci na úrovni Level Basic Plus naučí absolventy pohotové reakci v případě mimořádné situace. Součástí bezpečnostních opatření v mimořádných situacích je i schopnost fyzického zásahu. Proto SSI Group nabízí kurzy pro efektivní boj zblízka – Sebeobrana a pravidla pro její použití.

Výstupem každého z kurzů je posílení (sebe)vědomí absolventa. Důležitou složkou školení je rovněž psychologie, především práce s davem, která je u komerčních nemovitostí zvlášť důležitá.

Podle Radka Škrabala zapadají kurzy zaměřené na mimořádné situace do kontextu očekávání návštěvníků, zákazníků i zaměstnanců. Z nejrůznějších průzkumů vyplývá, že je to právě bezpečnost, která je klíčová pro pozitivní pocit a vnímání koncovým uživatelem. A tudíž zajímá i ty, kterým nemovitosti patří nebo se starají o jejich provoz.