Nedávno jste mohli potkat naše usměvavé personalistky v centru Prahy. Vyrazily totiž v rámci akce „HR v terénu“ do ulic vstříc novým uchazečům a jejich otázkám. Akce proběhla za příjemného počasí a dobré nálady a těšila se úspěchu.