Firmy v České republice často berou bezpečnostní předpisy jako nutné zlo. Největší slabinou je nízké povědomí zaměstnanců o principech a souvislostech zajištění bezpečnosti. Je tak ohroženo nejen zdraví, ale i životy zaměstnanců a dalších osob pohybujících se na pracovištích. Mezi největší prohřešky patří nedostatečné nebo žádné revize elektrospotřebičů, užívání poškozených elektrických zařízení či nerespektování povinnosti volných a bezpečných únikových cest. Například v roce 2017 bylo vykázáno 95 smrtelných pracovních úrazů a díky pracovním úrazům bylo v denním průměru v neschopnosti 7 077 zaměstnanců.

Achillovou patou je slabé povědomí o bezpečnosti

Slabinou bezpečnosti práce subjektů v České republice je nízké povědomí zaměstnanců o principech a souvislostech zajištění bezpečnosti. „Nízké povědomí bývá způsobeno nejen laxním přístupem samotných jednotlivců k uvědomění si závažnosti nastavovaných pravidel nebo hrozících nebezpečí při vykonávané činnosti, ale často také díky samotnému přístupu odborných osob řešících bezpečnost práce, provádějících pravidelná školení zaměstnanců,“ říká Martin Valouch, BOZP a PO specialista společnosti SSI Group, která poskytuje služby integrovaného facility managementu stovkám subjektů v ČR.

Velké firmy jsou zodpovědnější

Obecně lze říci, že čím větší je organizace, tím lepší má zajištění systému bezpečnosti práce. „V praxi je znát, že velké společnosti, zejména výrobní, kde jsou zaměstnanci vystaveni větším rizikům, systémy bezpečnosti opravdu řeší,“ doplňuje Valouch z SSI Group. Naopak zanedbávání se dopouštějí malé firmy, které mají nízký počet zaměstnanců, jako jsou například různé soukromé dílny, nebo restaurace, hospody. V neposlední řadě lze také říci, že zahraniční společnosti přistupují k bezpečnosti na svých pracovištích mnohem zodpovědněji než čistě české firmy.

„Ve firmě věnujeme tématu bezpečnosti práce maximální pozornost. Již při nástupu nového zaměstnance s ním celý první den strávíme nad problematikou bezpečnosti při práci. Zaměstnance v oblasti bezpečnosti neustále vzděláváme, sdílíme si celosvětově poznatky z rizikových situací, ke kterým došlo v jakékoliv z našich poboček,“ říká Pavel Urban ze společnosti Total ČR.

Největší nebezpečí

Největším nebezpečím pro společnosti, které zanedbávají bezpečnost práce je v první řadě ohrožení nejen zdraví, ale i života zaměstnanců a dalších osob pohybujících se na jejich pracovištích. Z praxe totiž platí zákonitost, že pokud nějaká společnost neřeší bezpečnost práce, téměř s jistotou neřeší ani další opatření nutná pro zajištění bezpečnosti na pracovištích, jako je například požární ochrana. A jelikož tyto dva systémy spolu souvisí, tak kombinace zanedbání obojího je to nejhorší, čemu můžou být společnost a zejména její zaměstnanci vystaveni.

Konkrétními pochybeními bývají nedostatečné nebo žádné revize elektrospotřebičů, užívání poškozených elektrických zařízení, které mohou způsobit požár, či nerespektování povinnosti volných a bezpečných únikových cest.

Firmy šetří také na ochranných pomůckách

Malé a střední firmy jsou v otázce bezpečnosti práce často benevolentní. Tuto problematiku bagatelizují napříč všemi segmenty, častokrát z ekonomických důvodů. Svoji roli zde sehrává i nedostatečná informovanost samotných zaměstnanců. Důsledkem jsou pak desítky tisíc pracovních úrazů ročně.

Mnoho firem také podceňuje nákup, údržbu a obnovu ochranných pracovních prostředků. Zaměstnanci jsou pak nuceni používat například roušky, rukavice, brýle nebo helmy na samé hranici životnosti. I to přispívá k vyššímu riziku vzniku pracovního úrazu.