V případě narušení například bezpečnosti objektů či osob jsou pracovníci monitoringu
připraveni okamžitě vyslat zásahové jednotky, které zjistí příčinu narušení a v případě potřeby objekt zajistí do příjezdu PČR, hasičů atp.

Jedná se o vysoce efektivní způsob zajištění provozu větších i menších objektů s využitím
nejmodernějších bezpečnostních a informačních systémů.

Operátoři mají k dispozici a ovládají software Kronos, C4 a GPS monitoring vozidel.