Všichni naši klienti mají k dispozici službu Hotline, tedy manažera SSI Group na telefonu, který je 24/7 v pohotovosti a připraven reagovat na jakékoliv požadavky ze strany klienta či mimořádné situace vzniklé na objektu.

Call centrum je nonstop telefonní dispečink, určený pro okamžitou a snadnou komunikaci
v rámci veškerých aktivit, které zajišťujeme, včetně shromažďování informací o aktuálním personálním stavu. Slouží pro klienty i všechny naše zaměstnance, je přímou oporou provozního a personálního oddělení.

V našem Call centru využíváme ověřené komunikační systémy jako například Alstanet. Základem je IP telefonní ústředna na platformě Asteriks se záznamem všech hovorů,
inteligentním směrováním hovorů a automatickými prvky samoobslužné telefonní linky.