800 100 187 Navigace

Dohledové centrum

V SSI Group ctíme jednoduché pravidlo: když nás klient upozorní na jakýkoliv nešvar, jde o problém na druhou. Náš interní systém kontroly a použití moderních komunikačních systémů totiž musí jakoukoliv závadu nebo nestandardní situaci odhalit jako první.

Také v tom spočívá jedna z hlavních předností integrovaného facility managementu: všechny složky si pomáhají a mají společný cíl. Tím je perfektní chod spravované nemovitosti a pocit klienta, že je o něj postaráno.

Několikastupňový systém kontrol a komunikace napříč celou firmou zastřešuje naše dohledové centrum. Jde o „centrální mozek“ pro všechny objekty, na kterých působíme. Jeho výstupy jsou kdykoliv k dispozici i klientům.

Dohledové centrum

On-line databanka komplexního chodu nemovitosti. Tak bychom mohli popsat dohledové centrum, které zastřešuje všechny služby dodávané SSI Group na spravovaných objektech – údržbu, ostrahu i úklid.

Zkušení zaměstnanci vládnou interními kontrolními mechanismy. Nepřetržitě bdí nad kvalitou služby a slučují klíčová oddělení: Helpdesk, Hotline a Call centrum, zásahové a servisní týmy, DPPC/PCO i kontrolní oddělení.

Dohledové centrum funguje v reálném čase a v akčním rádiu několika vteřin nebo minut. Všechny události rovněž archivuje pro potřeby klienta. Jde tedy o permanentně spuštěný
auditorský systém chodu nemovitostí.

Všechny týmy pracující na konkrétním objektu umíme díky dohledovému centru flexibilně posílit. V záloze máme neustále zásahové a servisní týmy.

V případě potřeby zformujeme rychle také výjezdovou skupinu. Ať se jedná o bezpečnost, úklid, nebo technický servis.

Zascrolovat

Helpdesk

Služba Helpdesk je zaměřena na přímou podporu klienta a evidenci jeho požadavků.

Klient může přes webové rozhraní zadat jakýkoliv podnět nebo upozornit na nestandardní situaci. Ihned jej získávají řídící pracovníci odpovědní za údržbu, ostrahu nebo úklid. Systém zároveň monitoruje a audituje proces řešení.

Helpdesk umí ovládat integrované služby také prostřednictvím mobilní aplikace. Stačí jen zaslat fotografii nebo krátkou zprávu s příznakem důležitosti a lokace. Následně obdržíte
dokumentaci výsledku, případně návrhy řešení.

Zascrolovat

Hotline a Call centrum

Všichni naši klienti mají k dispozici službu Hotline, tedy manažera SSI Group na telefonu, který je 24/7 v pohotovosti a připraven reagovat na jakékoliv požadavky ze strany klienta či mimořádné situace vzniklé na objektu.

Call centrum je nonstop telefonní dispečink, určený pro okamžitou a snadnou komunikaci
v rámci veškerých aktivit, které zajišťujeme, včetně shromažďování informací o aktuálním personálním stavu. Slouží pro klienty i všechny naše zaměstnance, je přímou oporou provozního a personálního oddělení.

V našem Call centru využíváme ověřené komunikační systémy jako například Alstanet. Základem je IP telefonní ústředna na platformě Asteriks se záznamem všech hovorů,
inteligentním směrováním hovorů a automatickými prvky samoobslužné telefonní linky.

Zascrolovat

PCO / DPPC

V případě narušení například bezpečnosti objektů či osob jsou pracovníci monitoringu
připraveni okamžitě vyslat zásahové jednotky, které zjistí příčinu narušení a v případě potřeby objekt zajistí do příjezdu PČR, hasičů atp.

Jedná se o vysoce efektivní způsob zajištění provozu větších i menších objektů s využitím
nejmodernějších bezpečnostních a informačních systémů.

Operátoři mají k dispozici a ovládají software Kronos, C4 a GPS monitoring vozidel.

Zascrolovat

Softwarová řešení

Spojení technologií a lidí se neobejde bez fungujícího softwarového systému. Ten zajišťuje sdílení informací a praktické nástroje pro lepší fungování spravovaných objektů. Včetně on-line dozoru ze strany klienta.

Díky vlastnímu softwaru máme provázané off-line i on-line komunikační kanály, včetně
mobilní aplikace. Díky němu plánujeme, řídíme, kontrolujeme a evidujeme řádný chod
nemovitostí. S možností reportingu v jakoukoliv hodinu.

Zascrolovat

Podívejte se na naše služby

Podívejte se na všechny služby, které nabízíme a zjistěte, co vše pro Vás můžeme udělat.


Nabídka práce po celé ČR
volejte nonstop
800 100 187
Více informací