800 100 187 Navigace

Dohledové centrum

V SSI Group ctíme jednoduché pravidlo: když nás klient upozorní na jakýkoliv nešvar, jde o problém na druhou. Náš interní systém kontroly a použití moderních komunikačních systémů totiž musí jakoukoliv závadu nebo nestandardní situaci odhalit jako první.

Také v tom spočívá jedna z hlavních předností integrovaného facility managementu: všechny složky si pomáhají a mají společný cíl. Tím je perfektní chod spravované nemovitosti a pocit klienta, že je o něj postaráno.

Několikastupňový systém kontrol a komunikace napříč celou firmou zastřešuje naše dohledové centrum. Jde o „centrální mozek“ pro všechny objekty, na kterých působíme. Jeho výstupy jsou kdykoliv k dispozici i klientům.

Dohledové centrum

Středisko v nepřetržitém provozu, kde zkušení operátoři přijímají, vyhodnocují a zpracovávají požadavky od našich klientů. Zastřešuje všechny služby na spravovaných objektech – ostrahu, údržbu i úklid.

Dohledové centrum funguje v reálném čase a v akčním rádiu několika vteřin nebo minut. Všechny události rovněž archivuje pro potřeby klienta. Jde tedy o permanentně spuštěný auditorský systém chodu nemovitostí. Všechny týmy pracující na konkrétním objektu umíme díky dohledovému centru flexibilně posílit. V záloze máme neustále zásahové a servisní týmy.

Zascrolovat

Helpdesk

Služba Helpdesk je zaměřena na přímou podporu klienta a evidenci jeho požadavků.

Klient může přes webové rozhraní zadat jakýkoliv podnět nebo upozornit na nestandardní situaci. Ihned jej získávají řídící pracovníci odpovědní za údržbu, ostrahu nebo úklid. Systém zároveň monitoruje a audituje proces řešení.

Zascrolovat

Hotline a Call centrum

Všichni naši klienti mají k dispozici službu Hotline, tedy manažera SSI Group na telefonu, který je 24/7 v pohotovosti a připraven reagovat na jakékoliv požadavky ze strany klienta či mimořádné situace vzniklé na objektu.

Call centrum je nonstop telefonní dispečink, určený pro okamžitou a snadnou komunikaci
v rámci veškerých aktivit, které zajišťujeme, včetně shromažďování informací o aktuálním personálním stavu. Slouží pro klienty i všechny naše zaměstnance, je přímou oporou provozního a personálního oddělení.

V našem Call centru využíváme ověřené komunikační systémy jako například Alstanet. Základem je IP telefonní ústředna na platformě Asteriks se záznamem všech hovorů,
inteligentním směrováním hovorů a automatickými prvky samoobslužné telefonní linky.

Zascrolovat

PCO / DPPC

Je certifikované dispečerské pracoviště s nepřetržitým provozem, které sleduje a vyhodnocuje prostřednictvím monitorovacího zařízení zprávy přicházející z technologického systému na střeženém objektu a které v případě poplachu řídí a koordinuje činnost zásahové skupiny.

Možnosti napojení na pult centralizované ochrany je celá řada. Vedle běžných poplachových událostí dokážeme sledovat a vyhodnocovat například pokles teploty v serverovnách, funkčnost systémů, pohyb osob ve střeženém objektu, atd.

Náš pult centralizované ochrany plní požadavky všech tří částí normy ČSN EN 50518.

Zascrolovat

Videoslužby

Videopatrolace, videoverifikace, videomonitoring – tyto služby jsou v dnešní době čím dál častěji využívány a doplňují běžné služby pultu centralizované ochrany.

Operátor je v případě poplachu schopen v reálném čase sledovat dění na střeženém objektu a díky tomu efektivně vyhodnotit příčinu poplachu a přistoupit k řešení situace.

Tuto službu nastavujeme na míru pro každého klienta tak, aby maximálně reflektovala jeho potřeby.

Zascrolovat

Podívejte se na naše služby

Podívejte se na všechny služby, které nabízíme a zjistěte, co vše pro Vás můžeme udělat.


Nabídka práce po celé ČR
volejte nonstop
800 100 187
Více informací

Spolupracujeme Záchranka