Desítky napadení pracovníků ostrahy měsíčně, z nichž někteří skončí v krátko- nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. Vulgární chování, výhrůžky i provokace za využití chytrých telefonů, to vše podtržené strmým růstem agresivity a naopak klesajícím věkem původců toho alarmujícího stavu. „Situace se meziročně dále zhoršila. Statistiky napadení a mimořádných situací za celý rok 2017 byly překonány během několika letošních měsíců,“ upozorňuje Radek Škrabal, provozní ředitel společnosti SSI Group, která poskytuje bezpečnostní služby na více než 300 objektech v České republice a na Slovensku.

Stav přestává být udržitelný i pro společnosti, pro které je zajištění bezpečnosti hlavním posláním a náplní. V kombinaci s malou společenskou prestiží pracovníků ostrahy, která je vyjádřená také nízkými sazbami a mzdami v této branži, SSI Group na trhu sleduje stále hlubší propad zájmu o toto povolání. „Pokud nedojde k rychlé změně, může brzy nastat situace, kdy bezpečnost, která je pro veřejnost velmi významnou hodnotou, nebude mít kdo zajistit,“ doplňuje výkonný ředitel SSI Group Václav Elman.

Jednou z cest, jak předejít tomuto riziku, je okamžitá legislativní iniciativa. SSI Group se v tomto ohledu obrátí i na další velké společnosti podnikající v této oblasti. Smyslem je vstoupit do procesu přípravy nového zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, který připravuje Ministerstvo vnitra České republiky. Jeho tvůrci v důvodové zprávě mimo jiné doslova uvádějí, že „v žádném případě nerozšíří oprávnění umožňující zásah do práv a svobod třetích osob (…) Soukromé bezpečnostní služby budou mít vůči třetím osobám stejné postavení (stejné limity svého jednání), jaké má každá další osoba.“

Podle vedení SSI Group se však situace, na níž nový zákon reagoval, změnila. „Pracovníci ostrahy musejí mít větší pravomoci, a to i ve smyslu jejich vlastní ochrany. Samozřejmě po splnění všech odborných předpokladů, včetně psychologických testů. Je to nezbytné pro jejich sebevědomí a mimo jiné i proto, že i Policie ČR a Městská policie eviduje stále vyšší počet výjezdů ke každému incidentu,“ doplňuje Václav Elman, podle kterého podobné formulace v novém, jinak velmi potřebném zákoně mohou vést k tomu, že bude rapidně ubývat těch, na které se má vztahovat.

To vše se děje v době, kdy agresoři naprosto běžně používají paralyzéry, plynové pistole, teleskopické obušky, bodné a sečné zbraně… Podle Radka Škrabala jsou napadení pracovníků bezpečnosti často natáčena na chytré telefony, spolupachateli i přihlížející veřejností: „Vedle klesajícího věku agresorů, kdy se běžně setkáváme s útočníky mladší 15 let, je právě netečnost a pasivita veřejnosti důvodem, proč chceme situaci řešit se zákonodárci i dalšími autoritami.“ Patří mezi ně také školy a další vzdělávací instituce, stejně jako rodiny.

SSI Group pro své zaměstnance ještě rozšířila sérii školení, které si kladnou za cíl naučit se předcházet konfliktním situacím a v případech, kdy to není možné, jak se účinně bránit. Školení a kurzy sebeobrany či první pomoci doplní na vybraných objektech i zátěžové modelové situace, které pracovníkům ostrahy pomáhají soustavně oživovat taktické postupy a znalosti platných zákonných norem.

Nic se nezměnilo. Veřejnost nedoceňuje anebo rovnou podhodnocuje význam ostrahy. Jde přitom o velmi náročné a vysoce stresové zaměstnání. Vzhledem k nízkým pravomocem v kontrastu s vysokou zodpovědností, kterou pracovníci ostrahy mají, si zaslouží respekt a uznání,“ dodává Václav Elman, výkonný ředitel SSI Group.