Navigace Kariéra Nabídka práce 24/7 800 100 187


Zpět do kategorie Aktuálně

Oznámení o rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované

Aktuálně

Obchodní společnost Special Service International Energy, a.s., IČ: 26180316, se sídlem Letohradská 711/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6585 (dále jen „Special Service International Energy, a.s.“) tímto v souladu s §529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oznamuje, že jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 3. 8. 2022 o přeměně všech akcií společnosti, tedy 99 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 2 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), na zaknihované akcie.

V souvislosti s tím vyzývá společnost Special Service International Energy, a.s. akcionáře, aby ve lhůtě dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí odevzdal veškeré akcie vydané společností společnosti Special Service International Energy, a.s., a to na adresu jejího sídla.

Special Service International Energy, a.s., zastoupená Ing. Jiřím Vágnerem, předsedou představenstva a Ing. Milanem Barotem, místopředsedou představenstva


Tiskové zprávy, sektorové analýzy, aktuality z naší firmy a další

Podobné články blogu